viernes, 17 de marzo de 2017

Non Hate Speech online (non ao discurso de odio na Rede)

Baixo o lema Non Hate Speech online (non ao discurso de odio na Rede), o Consello de Europa convocou esta Campaña que pretende mobilizar aos cidadáns, especialmente aos mozos, para que debatan, actúen xuntos en defensa dos Dereitos Humanos e loiten contra calquera forma de intolerancia na internet.
Como podedes participar?:  simplemente creade a vosa propia iniciativa e enviadea ao Instituto da Mocidade, INJUVE.

Ayudas para participar en el Programa "Campus Científicos de Verano.

A El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta las 15:00h del día 24 de marzo de 2017.

A lo largo del mes de julio de 2017 se llevará a cabo la octava edición del Programa Campus Científicos de Verano, iniciativa de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que cuenta con el apoyo de Obra Social “la Caixa”.

Con el firme objetivo de potenciar el interés de estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato por la ciencia, la tecnología y la innovación, se convocan 1.920 plazas para participar en proyectos científicos diseñados por profesores universitarios y desarrollados en departamentos de investigación de 16 Campus de Excelencia Internacional y Regional, entre los días 2 y 29 de julio de 2017.

Los beneficiarios de una plaza en Campus Científicos de Verano 2017 podrán disfrutar de 7 días de contacto con la investigación científica a través de su participación activa en proyectos de acercamiento científico especialmente diseñados por profesores de Universidad y de Enseñanza Secundaria. Cada uno de los beneficiarios participará en 1 proyecto en laboratorios y departamentos de Campus de Excelencia Internacional o Regional. En cada proyecto habrá un total de 7 - 8 participantes.

Los Campus tendrán lugar del 2 al 29 de julio de 2017, en cuatro turnos de 7 días de duración cada uno, de domingo por la tarde a sábado a mediodía.


Rutas científicas, artísticas y literarias para alumnos desde 5º de primaria.

El programa educativo pretende además de dar continuación a los conocimientos recibidos por los alumnos en el aula, mejorar y presentar de forma más atractiva la formación recibida por los alumnos en sus respectivos centros, a través de entornos más experimentales y visuales. Esto favorecerá no sólo a su formación artística, literaria, científica, cultural, histórica, medioambiental y social, sino también a su desarrollo integral.

Destinatarios

Alumnos de centros educativos españoles ordinarios sostenidos con fondos públicos, en territorio nacional de los siguiente niveles educativos:
  • 5º y 6º de Educación Primaria.
  • Educación Secundaria Obligatoria.
  • Formación Profesional Básica.
  • Bachillerato.
  • Ciclos de Grado Medio de Formación Profesional.
  • Ciclos de Grado Medio de Enseñanzas Artísticas.
Plazo de presentación:ABIERTO desde el 15 de marzo de 2017 hasta el 27 de marzo de 2017.VIII Concurso de viñetas, “IgualMente” convocado pola Deputación da Coruña

Dende Servizos Sociais da Deputación da Coruña, se convoca no marco das actividades da Conmemoración do 8 de marzo 2017 “Día das mulleres”,  o VIII  Concurso de viñetas, baixo o título “IgualMente”. 

Poderán participar todas as persoas físicas con idades comprendidas entre 12 e 18 anos. O prazo de admisión de obras ábrese o día seguinte á publicación das presentes bases no BOP e péchase o 12 de abril de 2017.

En canto aos premios, seleccionarase tres traballos finalistas en cada categoría: 
CATEGORIA A: (idades comprendidas entre os 12 e 14 anos) 
CATEGORIA B: (idades comprendidas entre os 15 e 18 anos). 
Nas dúas categorías, o primeiro premio recibirá un iPAD AIR e unha colección de cómics e o segundo e terceiro premio unha TABLET e unha colección de cómics.

+ info Concello de Bergondo.

lunes, 6 de marzo de 2017

Aviso

Aviso a todos os socios do APA As Mariñas, que dende mañá 7 de marzo, 

REANUDASE o servizo de autobús de actividades extraescolares, no horario 

habitual.

Actividades de formación en lenguas extranjeras. Xunta de Galicia.


Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para realizar actividades de formación, dirigidas a la mejora de las competencias en lengua inglesa del alumnado de distintos niveles de los centros docentes sostenidos con fondos públicos en Galicia, año 2017.

Plazo de presentación: 28/02/2017 – 27/03/2017.

Requisitos:
a) Estar cursando 1º, 2º, 3º o 4º de E.S.O o 1º o 2º de BACH, en centros sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas de régimen general, durante el curso 2016/17, en Galicia.

b) Tener superadas todas las áreas o materias en el curso 2015/16.

c) Tener acabado en el curso 2015/16 y en el área o materia de Lengua Inglesa, una cualificación mínima de «Bien» en el 6º curso de EP para el alumnado de 1º de ESO, e de 6 para el de 2º, 3º e 4º cursos de ESO y BACH.

d) No tener concedida, en el presente curso académico, otra ayuda con la misma finalidad.

e) No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, recogidas en la Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

f) Estar en posesión del DNI, número de identidad de extranjero (NIE) o pasaporte. En caso de alumnado menor de 14 años que no disponga de documento de identidad se hará constar, el del padre o madre o tutor/a legal.
Solicitudes
Las solicitudes se presentarán preferiblemente por vía electrónica a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.
Prazo de presentación : 28/02/2017 - 27/03/2017.

lunes, 20 de febrero de 2017

ENTROIDO 2017


No CPI CRUZ DO SAR
Hora : 15:00 h. – 17:00 h.
Día: VENRES 24 DE FEBREIRO.

Estimadas familias :
O vindeiro venres día 24 de febreiro celebraremos pola tarde a festa de Entroido, organizada pola APA AS MARIÑAS, coa colaboración dos alumnos e alumnas de 4º da ESO. Encargaránse de amenizar a festa e venderán lambonadas para acadar cartos para a viaxe de fin de curso.

Imos ocupar con xogos e diversos materiais, todo o espazo exterior do Colexio e o pavillón, polo que os portáis de acceso ao CPI permanecerán pechados e abriránse a partires das 17.00 h. para saír do recinto.

O alumnado que queda despois de xantar deberá traer -antes do xoves 23 ou non podería quedar- o escrito que adxuntamos, cos datos do adulto responsable que o virá a recoller e a autorización para asistir á festa.

Suspéndense todas as actividades extraescolares que se desenrolan no Colexio e na Senra, á piscina poderán ir os que o desexen pero de xeito particular, non haberá bus.

Non se permitirá a asistencia ao alumnado que non esté previamente inscrito e remata o prazo o mércores día 22.
Bo Entroido 2017
Xunta Directiva APA AS MARIÑASEntregar en el buzón del APA situado al lado de su oficina (dentro del CPI Cruz do Sar) o por email: anpa.asmarinas@gmail.com

Para más información:
Tlf. oficina (horario oficina): 981 794167                 
Presidente: 606758749

Facebook y Google+: APA AS MARIÑAS

jueves, 16 de febrero de 2017

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE ASEMBLEA


Convoco aos socios e socias a unha Asemblea Xeral Extraordinaria a celebrar o vindeiro venres día 17 de febreiro, en horario de 1ª Convocatoria ás 19:30 h. e 2ª Convocatoria ás 20:00 h. que terá lugar no comedor do CPI Cruz do Sar de Bergondo, á que rogo acudades todos dada a importancia do punto a tratar que afecta aos asociados, co seguinte

  
ORDE DO DÍA:


1.-  Información xeral sobre a situación do servizo de autobuses finaciados polo APA AS MARIÑAS. Acordos a adoptar.

  

Un saúdoAsdo. María José Ferreño Precedo
          Presidenta